logo

30 Temmuz 2020

Cin Nedir? Cinlerin Özellikleri Nelerdir?

admin

admin
destek@sitemolsun.com

Cin, duyu organlarıyla algılanamayan, çeşitli şekillere girebilen, ateşten yaratılmış, ruhanî varlıklara verilen bir addır. Kuranı Kerimde Rahman Süresi 15.inci ayette şöyle tanımlanmaktadır: Cinleri dumansız, saf alevden yarattı.

“CİN” adıyla bilinen gerçeği itibarıyla insan gözü tarafından görülemeyen bazen de sahip oldukları özellikler dolayısıyla, bazı insanlara maddemsi görüntüler verebilen canlılardır.
Kur'ân-ı Kerîm'de “CİN” kelimesiyle tanımlanan; halk arasında “peri”, “dev”, “hayalet”, “cin”, “ecinni” diye bilinen; görüntülerine göre çeşitli isimler takılan; spiritlerin, ölmüş kişilerin “ruhu” sanarak çağırma yoluyla iletişim kurdukları; son olarak da anlattıkları masalları yutacak fikir düzeyindeki kişilere kendilerini “uzaylı varlıklar” olarak tanıtan, görünmeyen “bilinçli varlıklar”dır.
İnsanlar gibi nefisleri vardır ve cinler de imtihandadırlar ilâhî emirlere itaat etmekle yükümlüdürler. Zariyat Süresi 56. Ayet:Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım
Cinler tıpkı insanlar gibi yerler, içerler, evlenir ve çoğalırlar, erkeklik ve dişilikleri vardır, doğar, büyür ve ölürler. Cinlerin ömrü, insanlarınkine göre epeyce uzundur. Yaşama süreleri yani ömürleri hakikatte insanlarla aynı süre olmasına rağmen, yapı şartları ve özellikleri dolayısıyla, bu süre bazen bize göre 700-1000 yaşını bile bulmaktadır… Yani gerçekte, kendi öz zamanlarına göre 60-70 senelik ömürleri, bizim zaman birimimize kıyaslandığı takdirde, karşımıza 1000 seneye yakın bir ömür süresi çıkabilmektedir.

Kainatta insanlardan sonra en bilinçli canlıdırlar. Yapıları sebebiyle çok gelişmiş imkânlara sahip olmalarına rağmen, düşünce seviyesi, bilinç olarak, insanlardan üstün olanına da rastlanmaktadır… Şurası kesin olarak bilinmektedir ki, üstün insan, üstün cinden daha üstün olmaktadır.
Karakter olarak insandan daha zayıf bir yapıya sahiptirler. Olumsuz olarak adlandırılan davranışları çokça ortaya koymaya yatkındırlar… Ve genellikle bu çeşit işlerle uğraşırlar… Ancak buna rağmen içlerinde, iyileri, dine bağlı olanları ve hatta ender de olsa evliyaları vardır. En büyük özellikleri ve eğlenceleri, insanların zayıf taraflarından faydalanarak, müsait olan yapıları sebebiyle, onları kendilerine bağlı kılmak, istediklerini yaptırmak, âdeta kulları olarak kendilerine hizmet vermelerini sağlamak, taptırtmaktır. Şeytan diye bilinen, yahut da şeytana ait olarak bilinen işlerin tamamı gerçekte Cinlere aittir. Çünkü şeytaniyet, Cinlerin bir vasfıdır! Cinlerin dışında ayrıca, şeytan diye bir varlık yoktur. İblis ise başlarındaki cindir. İfrit ve maridler doğrudan iblise bağlı şerli cinlerdir.

Cinlerden Bilgi Alınabilir mi?

Cinleri kullanarak bilgi alınabilir. Cinler, hareketlilikleri ve madde kaydında olmamaları dolayısıyla, geçmişi bilebilmektedirler. Geleceğe ait bilgileri, genel yapıları dolayısıyla bir ölçüde bilmeleri mümkün olmakta ise de, detaya inememektedirler. Pek çok kere de geleceğe ait verdikleri bilgiler, yanlış çıkmaktadır. Birçok şeyh, medyum, istihbaratçı cinlerden bilgi sağlamaktadır. Bu bilgilerin bir kısmı ancak doğru çıkmaktadır. Cinler çok fazla yalan söylediği gibi konuları tam kavrayamayabilirler de. Akıl seviyeleri çoğunlukla 12-13 yaşında bir insana denk gelmektedir.

Cinler Görülebilir Mi? Yapıları Nasıldır?

Yapısı henüz bugünkü ilmin tespit edemediği dalgalardan oluşmuştur… Ancak bu sahada vazifeli olanların bir süre çalışması sonucu, perisperinin, yani dalga bedenin yapısını tespit etmeleri hiç de güç olmayacaktır. Belki ilerleyen zamanlarda gelişen kamera teknolojisi ile görüntülenmeleri mümkün olacaktır.
Diledikleri takdirde maddemsi bir görüntü verebilmektedirler. Rüya halinde veya hali durumu uyanıklıkla uyku hali durumunda görülebilirler. Görünen halleri çoğunlukla kendi halleri olmayabilir. Farklı kılıklarda görünebilirler. Kendilerini gösterdikleri duruma göre üzerinizde sihir, büyü musallat olup olmadığı da anlaşılabilir. Örneğin yılan veya boynuzlu şeklinde görünenler satanist cinlerdir.
Bizim zaman ve mekân kayıtlarımızla bağlı değillerdir… İstedikleri anda Dünya'nın herhangi bir yerinde veya semânın herhangi bir bölgesinde olabilecek hareketliliğe ve hıza sahiptirler.

Cinlerin Türleri ve Renkleri

İslami kaynaklarda cinlerin 3 sınıf olduğu bildirilmektedir.
1) Havada uçan cinler
2) Yılan ve köpek şeklinde olan cinler.
3) Bir yerden diğer yere göçen Cinler.

Cinler insanlara bazen renk halinde gözükürler, cinlerin renkleri şu şekilde sınıflandırılmıştır.
Beyaz: Nurani müslüman cinler. İbadetlerden ve zikirlerden sonra havada küçük tanecikler halinde görülebilir, baloncuklar şeklinde de belirebilirler.
Siyah Cin: Kral cinlerdir.
: Akıllı, bilge ve yaşlı cinlerdir. İnsanlara karşı çelişkilidirler, yardım edip etmeme konusunda çekimserdirler.
Sarı Cin: Kabile liderleri veya çete reisleridir.
Yeşil Cin: Genç ve çocuksu cinlerdir. İnsanları korkutup ve insanlarla oynamayı severler.
Kırmızı Cin: Şeytani kötü şeyler yapan hatta psikopat olan tehlikeli cinlerdir.

Ayrıca Araplar, genel olarak ruhanîlere “el-cin”, insanlarla beraber evlerde bulunanlara “Âmir” (), çocuklara musallat olanlara “”, kendisi ile baş edilemeyecek kadar çok azgın olanlarına “”, çirkin ve kötü şeyler yapana “şeytan”, şeytanlıkta aşırı gidenlere “mârid” temiz, güzel ve hayırlı işler yapanlara da “melek” diyorlardı.

Cinler Nerelerde Bulunur?

Bir Hadiste müşrik cinlerin dağlar ile denizler arasına, Müslümanların ise köy ve dağlara yerleştirildiği anlatılıyor.
İmam-ı Şibli'ye göre cinlerin en çok bulundukları yerler hamamlar, otluklar, mezbelelikler (çöplükler) gibi yerlerdir. Cinler bu pis yerlerde daha çok bulunurlar. Bu tip yerlerde namaz kılınması uygun görülmemektedir.

Kaynaklar:

Mekâid-üş Şeytan
Ruh İnsan Cin Kitabı, Ahmed Hulusi
Süyûtî, es-Sahîhu'l-Müntekâ min Lükati'l-Mercân fî Ahkâmi'l-Cân, Mektebetü'r-Rüşd, Riyad, I. Baskı, 2004, s. 8. 53 Se'âlibî, Fıkhü'l-Lüğa, s. 107.
Cinlerin Esrarı, İmam-ı Şibli

Etiketler: » » » » » » » »
1395 Kez Görüntülendi.
e-ticaret paketleri
#

SENDE YORUM YAZ

6+1 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Bu ayetler cemaatler için mi geldi?

  24 Aralık 2020 Köşe Yazıları

  İslam dininde tarikatlerin yeri nedir? Tarikatçilik, dincilik, cemaatçilik Kurana uygun mu? https://www.youtube.com/watch?v=H8WajNHTT3k Bu soruların cevabını gelin birlikte Kuranı Kerimden araştıralım. Bugün ülkemizde çeşitli tarikatlere bağlı birçok grup halinde cemaat bulunmaktadır. Prof. Dr. Esergül Balcı’nın 2018’de hazırladığı rapora göre Türkiye’de belli başlı 30 tarikat ve onlara bağlı 400 kol bulunuyor. Kaynak Cemaatler kendi ekosistemini oluşturmuş ve grupça hareket etmektedir. Peki bu gruplar için Kuran ne diyor? Âl-i İmrâ...
 • Kahlenberg(Alaman Dağı)

  23 Eylül 2020 Köşe Yazıları, Politika, Tarih, Tüm Manşetler

  Bazılarına göre Kahlenberg deyince akıllara Danimarkalı ünlü futbolcu Thomas Kahlenberg gelebilir. Oysa tarihimizin dönüm noktalarından birisi olan bir muhaberenin yaşandığı yerin adıdır Kahlenberg. Günümüzde orta Avrupa da olan Viyana’ya gelen herkesin çıktığı veya çıkarıldığı, İstanbul’daki Çamlıca tepesine benzeyen tepedir. 12 Eylül 1683'te Osmanlı İmparatorluğu ile Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu orduları arasında yapılan meydan muhasebesi Kahlenberg Muharebesi ya da Osmanlıların verdiği isimle Almandağı Muharebesi olarak bilinir. Muhar...
 • 40 Ton Altın’ın Hikayesi

  11 Eylül 2020 Köşe Yazıları, Tarih

  40 Ton Altın'ın Hikayesi ve Baş Rostolar Bir Umut Hikayesi Serisi devam ediyor. 40 Ton Altın'ın Hikayesi Başlıyor Burada dinleyecekleriniz gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek kurgulanmış olabilir. Ufukta kara gözüktü. Suvari Bey heyecanlıdır. Yol boyunca Çarkçıbaşı ile görüşmüş bir aksilik çıkmaması için tanrıya dua etmiştir. Yolu uzun, yükü ağırdır. Tayfa yükten habersiz ama yükün önemini kaptanların ciddiyetinden anlamıştır. Korumalar eşliğinde bu gemi limana yanaşır.  Nihayet büyük yük ve büyük emanet Kitauların ülkesine ulaştırılmış...
 • Kozan mı? Lozan mı?

  23 Temmuz 2020 Genel, Gündem, Köşe Yazıları, Politika, Tarih, Tüm Manşetler

  Tarihsel süreçleri tüm yanlarıyla değerlendirmek gerektiğinden Lozan görüşmelerini ve Kozan ilçesinin tarihsel bağlarını araştırmak gerekiyor. Lozan gündeme geldiğinde Ermenilerin sesi çok çıkar Kozan dendiğinde de eski Kilikya Ermenilerinin sesi çok çıkarmış. Her yıl 24 temmuz da Türkiye Cumhuriyetinin imzalamış olduğu Lozan Barış Antlaşması gündeme gelir. İsviçre'nin Lozan (Lausanne) şehrinde 1923 Türk Kurtuluş Savaşı sonunda, yeni Türk devleti ve diğer imzacı ülkeler arasında yapılan barış antlaşması ile Türkiye’nin tam bağımsızlığını bütün...