logo

"kuteybe" ile İlişkili Haberler

  • TARTIŞILAN KOMUTAN KUTEYBE BİN MÜSLİM

    TARTIŞILAN KOMUTAN KUTEYBE BİN MÜSLİM

    29 Şubat 2020     3yorhan

    Tarihçiler Tarafından Çok tartışılan Bir İsim olan ; Kuteybe bin Müslim (669 basra – 715), Emevilerin en önemli Arap komutanlarından biri ve Emevilerin Horasan valisi. Emevi valisi Haccac'ın Kuteybe'yi Türklerin fethi ile 705 yılında görevlendirmesiyle beraber, Kuteybe b.Müslim komutasındaki Araplar Maveraünnehir'e karşı cihad başlattılar. Kuteybe bin Müslim'in hed...