logo

Sıradan Bir Domuz Çobanı ‘’Kara Yorgi Petroviç’’

Sıradan Bir Domuz Çobanı ‘’Kara Yorgi Petroviç’’

1789 Fransız Devrimi’nin Avrupa’ya getirdiği özgürlük ve milliyetçilik rüzgarları, merkezi otoritenin zayıflaması, Rus ve Avusturya kışkırtmaları balkanları iyice etkisi altına almıştı. Böyle bir ortamda Sırp ayaklanması başlamıştı. Sıradan bir domuz çobanı olan Kara Yorgi, ayaklanmanın önderi oldu. Tıpkı sıradan birisi olan Patrona Halil ve Kabakçı Mustafa gibi.
Kara Yorgi, emrindeki isyancılar birçok kasabayı ellerine geçirdi ve Belgrad’ı kuşattı. Osmanlı padişahı III. Selim isyancılarla pazarlığı denediyse de sonuç alamadı.
Kara Yorgi komutasındaki isyancılar Rusya’dan aldığı destekle 13 Aralık 1806 tarihinde Belgrad’ı ele geçirdi.
1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Belgrad isyancıların elinde kaldı.
Osmanlı İmparatorluğu’nda Kabakçı Mustafa İsyanı sonucunda Padişah III. Selim tahttan indirilerek yerine IV. Mustafa tahta geçirildi. IV. Mustafa da kısa bir süre sonra Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa komutasındaki birliklerin İstanbul’a gelmesiyle tahttan indirildi. Sonunda IV. Mustafa’nın kardeşi II. Mahmud tahta çıktı. 28 Eylül 1812 tarihinde Osmanlı ile Rusya arasında Bükreş Antlaşması imzalandı ve savaş sona erdi. Rusya’nın Fransa ile savaşa devam etmesinden yararlanan Osmanlı kuvvetleri, Sırbistan’daki isyancıların üzerine yürüdü. Osmanlı kuvvetleri, Sırp isyancıları kısa sürede dağıtarak Belgrad’ı geri aldı. İsyancıların lideri olan Kara Yorgi ise 21 Eylül 1813 tarihinde diğer isyancılarla birlikte canını kurtarmak için Avusturya’ya kaçtı. Avusturya’dan Besarabya’ya yani bu günkü Moldovya’a geçti. Osmanlı’ya karşı isyan eden Yunanların kurduğu Filiki Eterya üyeleri ile tanıştı.
Filiki Eterya üyelerinin yardımıyla 28 Haziran 1817 tarihinde tekrar Sırbistan’a geldi. Fakat bu arada Sırp isyancıları arasında Sırbistan’da kalarak ikinci bir Sırp isyanına önderlik yapmış olan Miloş Obrenoviç Osmanlı ile bir anlaşmaya varmış ve kendini Sırp Prensi olarak kabul ettirmişti. Kara Yorgi’yi kendine rakip olarak görmek istemeyen Miloş Obrenoviç, Sırbistan’a geri gelmesinden kısa bir süre sonra 1817 yılında öldürttü.
Miloş Obrenoviç o tarihten sonra Sırbistan’da iktidarı eline geçirdi ama Kara Yorgi ailesinin Sırbistan’daki etkinliği son bulmadı. Kara Yorgi’nin çocukları ve torunları Karayorgeviç Hanedanı’nı oluşturdular. Miloş Obrenoviç’in çocuk ve torunları da Obrenoviç Hanedanı’nı oluşturdular. 1945 yılında Sırbistan’da monarşinin sona ermesine kadar krallık defalarca Karayorgeviç ve Obrenoviç hanedanları arasında el değiştirdi. Günümüzde bile Kara Yorgi’nin torunlarından Aleksandar Karayorgeviç Yugoslavya’nın sürgündeki kralı olarak kabul edilmektedir.

1129 Kez Görüntülendi.
e-ticaret paketleri
#

SENDE YORUM YAZ

3+5 = ?
#

Sıradan Bir Domuz Çobanı ‘’Kara Yorgi Petroviç’’” için 1 yorum

  1. 3yorhan : diyor ki:

    ne bu sırdan insanlardan çektiğimiz.