logo

"Meditasyon" ile İlişkili Haberler

  • admin

    Cemaat, Tarikat, Tasavvuf, Meditasyon, Rabıta ve Şirk

    15 Nisan 2020     admin

    Günümüzde tarikatler cemaat adı altında faaliyet göstermektedir. Bir kısmı dernek ve vakıf aracılığı ile kurumlaşmıştır. https://www.youtube.com/watch?v=wp9JTS0Y290 Tarikat, tasavvufun sistemleşmiş şeklidir. Tarikatın belli bir sistem içinde ortaya çıkması , hicri III. asra dayanır. Halvetîlik ile Nakşîbendiye’nin ise VIII. asırda ortaya çıktığı görülür. Cüneyd-i Bağdadî...